Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajcego na zmianie użytkowania gruntu rolnego na leśny na działce oznaczonej numerem 182 położonej w obrębie Pęglity, gmina Gietrzwałd,

 

PODN-B.6220.4.2016 


- obwieszczenie

Wójta Gminy Gietrzwałd


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Gietrzwałd zawiadamia że na wniosek z dnia 16.12.2016r. Piotra Skalskiego, pełnomocnik Jarosław Jankowicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


zmianie użytkowania gruntu rolnego na leśny na działce oznaczonej numerem 182 położonej w obrębie Pęglity, gmina Gietrzwałd,


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gietrzwałd, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579). Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, pokój nr 13, w godzinach 8:00 - 15:00.

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie gietrzwald.bip.net.pl, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pęglity.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2017-01-03 13:26:59
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2017-01-03 13:27:19
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2017-01-03 13:30:41
Ostatnia zmiana:2017-01-03 13:30:44
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij