Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Jak segregować odpady komunalne

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

ODPADY ZMIESZANE

Odpady zmieszane to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane. Pojemnik każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić we własnym zakresie.

Przykłady odpadów zmieszanych:

-zużyte środki higieny osobistej (jak wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),

-zużyte obuwie,

-wilgotny i zabrudzony papier oraz folia,

-odchody zwierząt domowych,

-papierosy, pety,

-szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki),

-worki od odkurzacza,

- pisaki i długopisy,

-odpady kuchenne (nie dotyczy osób, które kompostują bioodpady).

 

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

-odpadów zielonych, czyli drobnych gałęzi, liści, skoszonej trawy,

-materiałów budowlanych i rozbiórkowych,

-odpadów, które podlegają segregacji: papier, szkło, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe,

-odpadów wielkogabarytowych.


Uwaga!

Nie pal śmieci w domowych piecach, kominkach ani w ognisku na posesji. Plastik, guma, farba, lakier, kleje itd. uwalniają do atmosfery trujące pyły i gazy, które drażnią oczy i drogi oddechowe, mogą uszkodzić nerki, wątrobę i układ nerwowy, działają rakotwórczo. Toksyny zanieczyszczają też glebę i przenikają do wód gruntowych, a stamtąd do upraw i gospodarstw hodowlanych. Narażasz siebie, swoich bliskich i sąsiadów.


Odpady zmieszane odbierane są co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej co tydzień. Terminy wywozów dostępne są na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska/Tworzywa sztuczne należy gromadzić w workach lub pojemnikach koloru żółtego.

Przykłady tego rodzaju odpadów:

- opakowania po jogurtach, śmietanie,

- butelki po napojach,                                                                                                                                  

- butelki po płynach, szamponach, po środkach czyszczących,

- plastikowe torebki, worki, reklamówki,

- plastikowe koszyczki po owocach,

- kartony po napojach, mleku, sokach,

- puszki aluminiowe po napojach,

- doniczki plastikowe,

- nakrętki od słoików i butelek,

- metalowe i plastikowe nakrętki od słoików i butelki.

 Do worków lub pojemników tego koloru nie wrzucamy:

- butelek i pojemników po olejach,

- opakowań po lekach,

- mokrych folii, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością,

- zabawek,

- sprzętu AGD,

- styropianu, silikonów, gum, tworzyw piankowych,

- pojemników po wyrobach garmażeryjnych,

- puszek po aerozolach, lakierach,

- puszek i pojemników po farbach, olejach.

 

Pamiętaj!

Zanim wrzucisz do worka/ pojemnika

- usuń resztki produktów z puszek i butelek,

- zgnieć puszkę, butelkę.


Do recyklingu nadają się plastikowe opakowania oznaczone symbolami: 

PET, PE, HDPE, PEHD, LDPE, PELD, PP, PS i PVC.

Odpady z tworzyw sztucznych w systemie workowym odbierane są dwa razy w miesiącu. Harmonogram wywozu dostępny na stronie internetowej.

Odpady z tworzyw sztucznych z pojemników częstotliwość odbiorów uzależnione jest od pory roku.

Istnieje możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie ul. Ostródzka 34.

Na PAPIER przeznaczone są worki, pojemniki w kolorze niebieskim.  

Tu wrzucamy:

- gazety, czasopisma,

- katalogi, prospekty,  

- książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,

- torebki papierowe,

- pudełka kartonowe lub tekturowe,

- tektura.

Natomiast nie wrzucamy:

- zabrudzonego lub tłustego papieru, np. po maśle, twarogu.

- tapet,

- worków po materiałach budowlanych, po środkach ochrony roślin,

- pieluch, podpasek i artykułów higienicznych.

 


Pamiętaj!

Zanim wrzucisz do worka usuń metalowe części i plastikowe opakowania.

Odpady z papieru w systemie workowym odbierane są dwa razy w miesiącu, z pojemników częstotliwość odbiorów uzależniona jest od pory roku.

Istnieje możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie ul. Ostródzka 34.SZKŁO gromadzimy w workach, pojemnikach koloru zielonego.

Do odpadów tych należą:              

- bezbarwne i kolorowe butelki oraz po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),

- szklane opakowania po kosmetykach.

Do tego rodzaju odpadów nie wrzucamy:

- szkła stołowego,

- porcelany,

- luster, kineskopów,

- szkła okiennego, samochodowego,

- żarówek, świetlówek,

- szkła zbrojonego, okularowego,

- szkła żaroodpornego.

 

Pamiętaj!

Usuń resztki produktów.

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.

Zdejmij zakrętkę, kapsel, korek.

Jeśli to nie sprawia problemu, usuń etykiety.


Odpady ze szkła w systemie workowym odbierane są dwa razy w miesiącu, z pojemników częstotliwość odbiorów uzależniona jest od pory roku.

Istnieje możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie ul. Ostródzka 34.Bioodpady (odpady biodegradowalne) – są pochodzenia organicznego, ulegają rozpadowi biologicznemu. To odpady na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, np. z przydomowych ogródków. Odpady biodegradowalne nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami!

Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Kompostowanie odpadów organicznych

Resztki z kuchni czy odpady roślinne mogą stać się powtórnie użyteczne, jeżeli zostaną poddane procesowi kompostowania. Jest to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego – kompostu, który może wzbogacać glebę pod uprawę roślin. Kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (wykonanym własnoręcznie lub kupionym), jak też w otwartej pryzmie. W zależności od pogody i składu kompostu proces kompostowania może trwać od 3 do 12 miesięcy. Kompost powinien być zużyty w ciągu następnych 13 miesięcy, później jego wartość nawozowa spada.


Do odpadów tych należą:              

- drobne gałęzie drzew i krzewów;

- liście, kwiaty, tra, chwasty;

- trociny i korę drzew.Do tego rodzaju odpadów nie wrzucamy:

- drewna impregnowanego;

- płyt wiórowych i MDF;

- leków;

- odchodów zwierząt;

- popiołu z węgla kamiennego;

-innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady zielone w systemie workowym odbierane są dwa razy w miesiącu, z pojemników częstotliwość odbiorów uzależniona jest od pory roku.

Istnieje możliwość oddania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie ul. Ostródzka 34.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nazywany odpadami EE. Należą do nich wszystkie zepsute i niepotrzebne urządzenia, podłączane do gniazdka elektrycznego lub zasilane bateriami czy akumulatorkami.

Urządzenia elektryczne lub elektroniczne można oddać w sklepach, sprzedających podobne produkty.

Do odpadów EE należą:

- lodówki, pralki, odkurzacze,
- kuchenki gazowe lub elektryczne,
- lampy,
- telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory,
- odtwarzacze mp3, odtwarzacze CD i DVD,
- żelazka, tostery, miksery,
- mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody,
- elektryczne szczoteczki do zębów,
- telewizory, komputery, konsole i gry komputerowe, drukarki, klawiatury i myszki komputerowe,
- elektryczne i elektroniczne zabawki.


Ważne!

Elektrośmieci mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak ołów, rtęć. kadm, chrom, beryl. Pierwiastki te dostając się do wód gruntowych w konsekwencji stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, roślin i zwierząt. Z tego względu odpady EE są odpadami niebezpiecznymi i jako takie powinny trafić do specjalistycznych firm zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien trafiać prosto na śmietnik lub składowisko odpadów również z tego względu, że jest bogatym źródłem surowców, nadających się do ponownego użycia, jak choćby metal czy plastik.

Na terenie Gminy Gietrzwałd bezpłatnie odpady EE można zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub skorzystać ze zbiórki, organizowanej dwa razy w roku w formie „wystawek” przy wejściu na nieruchomość lub w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Ważne!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części  samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe podlegają segregacji. Te niepotrzebne już w domu przedmioty można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub skorzystać ze zbiórki, organizowanej dwa razy w roku w formie „wystawek” przy wejściu na nieruchomość lub w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Zużyte baterie i akumulatory można wrzucać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w placówkach Gminnych Ośrodków Kultury oraz Urzędzie Gminy.

Źle składowane baterie i akumulatory zatruwają glebę i wodę, jeden „paluszek” na trwałe zanieczyszcza 1 m3 gleby. Zawarty w bateriach kadm negatywnie wpływa na nerki i funkcje rozrodcze, zaburza metabolizm wapnia, powoduje deformację układu kostnego, chorobę nadciśnieniową i – podobnie jak rtęć – może być przyczyną zmian nowotworowych.


Przeterminowane leki można umieszczać w odpowiednio oznaczonym pojemniku zlokalizowanym w Aptece w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 11.

Przeterminowane lekarstwa zawierają toksyczne metale lub związki chemiczne szczególnie niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

Popioły żużle i popioły paleniskowe – z palenisk domowych należy gromadzić luzem
w oddzielnym pojemniku. Wywóz wyselekcjonowanego popiołu odbywa się raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia na pisemny wniosek właściciela nieruchomości (wniosek dostępny w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska/ )

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstają przy budowie domu i mieszkania oraz remontach, prowadzonych samodzielnie. Należą do nich: gruz betonowy, gruz ceglany
i ceramiczny, resztki paneli, tapet, wykładzin itd.

Nieprzetworzony gruz budowlany może zawierać niebezpieczne substancje, np. resztki kleju, farby, chemii budowlanej. Nie nadaje się więc do recyklingu i stanowi zagrożenie dla środowiska. Przetworzony materiał budowlany – po kruszeniu i przesiewaniu – może być powtórnie użyty. Pozostała część jest unieszkodliwiana i zwożona na składowisko.

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub skorzystać za odpłatnością z usług firmy posiadającej wpis do rejestru działalności regulowanej (dostępny na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska/ w zakładce Ogłoszenia).Zużyte opony (samochodowe) przekazujemy do punktu ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.PSZOK mieści się w miejscowości Gietrzwałd ul. Ostródzka 34 (były SKR).

PSZOK czynny jest:

Wtorek 15-17

Czwartek 10-12

Pierwsza sobota miesiąca 10-12.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-03-25 09:27:53
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-03-25 09:27:57
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-06-17 07:08:51
Ostatnia zmiana:2019-01-07 14:11:20
Ilość wyświetleń:1840

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij