Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia udowie ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej....

 

PODN-B.6220.2.2015 ZAWIADOMIENIE

- obwieszczenie

Wójta Gminy Gietrzwałd


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33, 34 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.) oraz art. 49, art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.), Wójt Gminy Gietrzwałd

zawiadamia

że dnia 09.04.2015 r. wpłynął wniosek Pana Sebastiana Kuźniewskiego Prezesa Zarządu „NOW-EKO” Biuro Projektów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39 działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Gietrzwałd; o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód w zakresie ulicy Perkoza na terenie gminy Olsztyn i jej kontynuacji na terenie gminy Gietrzwałd do połączenia z drogą krajową DK16.


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gietrzwałd, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od ukazania się zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy
w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, pokój nr 14, w godzinach 8:00 - 15:00. Złożone uwagi
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gietrzwałd przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd, Urzędu Miasta Olsztyn, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Gietrzwałdzie
gietrzwald.bip.net.pl, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Gronity
i Łupstych.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-04-15 13:56:29
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-04-15 13:56:38
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-04-15 13:58:11
Ostatnia zmiana:2015-04-15 13:58:12
Ilość wyświetleń:574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij