Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd”

 

Gietrzwałd, dnia 12 sierpnia 2019 r.


Nasz znak: PODN-PP.6720.1.2017


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd”


Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 201
8r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd

z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwald w dniach od 20.08.2019r. do 10.09.2019r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w godz. od 800 do 1500.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu
02.09.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie o godz. 900.


Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
w Gietrzwałdzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02.10.2019 r.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 2017 r. poz. 570 ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Załączniki

1908_gietrzwald_zmiana_studium_zal2 (9.8MB) Zapisz dokument  
1908_gietrzwałd_zmiana_studium_zal1 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1908_gietrzwałd_zmiana_studium_zal3 (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1908_gietrzwałd_zmiana_studium_zal4 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Korostenski Damian
Data utworzenia:2019-08-12 13:53:31
Wprowadził do systemu:Korostenski Damian
Data wprowadzenia:2019-08-12 13:53:44
Opublikował:Korostenski Damian
Data publikacji:2019-08-12 13:54:32
Ostatnia zmiana:2019-08-20 10:31:48
Ilość wyświetleń:111

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij