Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 1CP/19 z dnia 3 lutego 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/30 i 134, sieci kanalizacji tłocznej na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/30, 132 i 125/2 oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 131/30, położonych w obrębie geodezyjnym Unieszewo, gmina Gietrzwałd.

 

Gietrzwałd, dnia 13.08.2019r.

Nasz znak: RRG-B.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek
z dnia 24.07.2019r. Pana Zbigniewa Baca


w sprawie zmiany decyzji Nr 1CP/19 z dnia 3 lutego 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/30 i 134, sieci kanalizacji tłocznej na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/30, 132 i 125/2 oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 131/30, położonych w obrębie geodezyjnym Unieszewo, gmina Gietrzwałd.


Działka oznaczona numerem 131/30 położona w obrebie Unieszewo została podzielona i obecnie inwestycja będzie realizowana na działkach o Nr 131/35 i 131/31 (przebieg trasy nie uległ zmianie w stosunku do dz. 131/30).

Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mają prawo zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne żądania. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i w sołectwie Gietrzwałd.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z aktami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd pokój nr 13 w godzinach od 800 do 1400
w dni robocze.

Strona może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


                                                                                                     Wójt Gminy Gietrzwałd


Jan Kasprowicz


Wywieszono dnia:………………

Zdjęto dnia:………………….….

Podpis osoby odpowiedzialnej,

miejsce wywieszenia:

Metadane

Źródło informacji:Korostenski Damian
Data utworzenia:2019-08-13 14:38:37
Wprowadził do systemu:Korostenski Damian
Data wprowadzenia:2019-08-13 14:38:54
Opublikował:Korostenski Damian
Data publikacji:2019-08-13 14:39:39
Ostatnia zmiana:2019-08-13 14:39:58
Ilość wyświetleń:53

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij