Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Podatki i opłaty w roku 2013

Podatki na 2013 rok
 
Podatek rolny na rok 2013.
 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. 2012.787) cena skupu żyta do naliczenia podatku rolnego w 2012 roku wynosi 75,86 za 1 dt.
Uchwałą Nr  XXV/234/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, cenę żyta obniżono do kwoty 55 zł / 1dt.
 
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 z póź.zm.) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)      dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),
2)      dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1)      od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężna 2,5q żyta,
2)      od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5q żyta.
 
Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 
dla gruntów gospodarstw rolnych -  55 zł/dt x 2,5 q żyta = 137,50 zł,
 
dla pozostałych gruntów – 55 zł/dt x 5 q żyta = 275,00 zł.
 
 
Decytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.
1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg
 
 
 
Podatek leśny na rok 2013.
 
Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym stanowi:
Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. 2012.788) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 za 1 m3.
 
Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 186,42zł x 0,220m3 = 41,0124 zł.
 
 
 
Podatek od nieruchomości na rok 2013.
 
Przedsiębiorcy!
Na rok 2013 stawka od „budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej” pozostała na poziomie roku 2012, tj. 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.
 
Na poziomie roku 2012 pozostała również stawka od „budynków pozostałych” - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (np. budynki gospodarcze, garaże wolnostojące itp.)
 
 
Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2013 wynoszą:
 
od gruntów:
1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1m2 powierzchni,
2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł. od 1 ha powierzchni,
3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
 
od budynków lub ich części:
1)      mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5)      pozostałych:
a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)      letniskowych – 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c)      nie wymienionych w punktach a,b – 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
 
 
Opłata od posiadania psów na rok 2013.
 
 
Opłata od posiadania psów na rok 2013 wynosi 40,00 zł od jednego psa, i pozostała na poziomie roku 2012.
 
         Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź.zm.), opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1)     osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa,
2)     osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
3)     podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
4)     osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
 
 
 
 
Opłata miejscowa na rok 2013.
 
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.
 
Stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu wynosi 2,17 zł,
dzieci do lat czternastu płacą 50% stawki.
 
 
 
 
 
Opłata targowa na rok 2013.
 
1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku
a)     z ręki, kosza i worka – 20,00 zł,
b)    stołu – 60,00 zł,
c)     samochodu, przyczepy – 60,00 zł,
d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c –60,00 zł.
 
2)     w pozostałe dni roku:
a)     z ręki, kosza i worka – 10,00 zł,
b)    stołu – 30,00 zł,
c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,
d) dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c –30,00 zł.
 
We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.
 
 

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 09:39:19
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 09:39:36
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 09:43:05
Ostatnia zmiana:2015-02-13 09:43:07
Ilość wyświetleń:505

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij