Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o sprzedaży STARA 244

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STARA 244

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie o godz. 10.00 odbędzie się sprzedaż STARA 244 (pojazdu specjalnego – pożarniczego) rok produkcji 1981 (zwanego dalej pojazdem).

 

1.    Sprzedaż pojazdu nastąpi w trybie aukcji określonym w art.701 i 702 Kodeksu cywilnego.

2.    Cenę wywoławczą pojazdu ustala się na kwotę 7011 zł. (słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych).

3. Ustala się następujące warunki aukcji pojazdu:

1)         cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto,

               minimalne postąpienie ustala się w wysokości 1 % ceny wywoławczej (zaokrąglone do pełnych złotych w górę),

2)         uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

a)    osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

b)   osoby prawne - aktualny odpis z KRS (dla podmiotów tam zarejestrowanych) bądź inny dokument wykazujący umocowanie do działania danej osoby (osób) w imieniu osoby prawnej, a w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo udzielone przez organ uprawniony do reprezentacji,

c)    pełnomocnicy osób fizycznych - pełnomocnictwo w formie pisemnej,

d)   dowód wniesienia wadium.

3)   Do udziału w aukcji uprawnione są osoby które wpłacą na rachunek bankowy  - Gminy Gietrzwałd  Bank: Warmiński Bank Spółdzielczy  Oddział Gietrzwałd konto Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004  kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) Wadium z dopiskiem „Wadium  na poczet kupna pojazdu STAR 244”. Wadium musi znaleźć się na rachunku Gminy Gietrzwałd do godz. 10.00 dnia 26 lutego 2016r.

4.    Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji pojazdu. Nie wpłacenie wadium w oznaczonym terminie skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji pojazdu.

5.    Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji pojazdu:

1)   aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny,

2)   komisja prowadząca aukcję czuwa nad jej przebiegiem,

3)    o rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny,

4)   oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej,

5)   po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,

6)   aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie,

7)   protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6.    Podstawę do podpisania umowy sprzedaży pojazdu stanowi protokół aukcji; zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

7.    Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 10 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Wójt może ten termin przesunąć. Nie podpisanie umowy sprzedaży z winy kupującego skutkować będzie zatrzymaniem przez sprzedającego wadium.

8.    Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy.

9.     Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży pojazdu, przelewem na rachunek bankowy - Gminy Gietrzwałd  Bank: Warmiński Bank Spółdzielczy  Oddział Gietrzwałd konto Nr: 43 8857 1067 3001 0000 0143 0001 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na rachunek bankowy.

10.     Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

11.    Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

12.  Więcej informacji o pojeździe można uzyskać pod nr 895241910 w godzinach pracy Urzędu.

 

 Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski

Metadane

Źródło informacji:Radosław Malczyk
Data utworzenia:2016-01-29 10:19:58
Wprowadził do systemu:Radosław Malczyk
Data wprowadzenia:2016-01-29 10:20:14
Opublikował:Radosław Malczyk
Data publikacji:2016-01-29 10:23:01
Ostatnia zmiana:2016-01-29 10:23:10
Ilość wyświetleń:591

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij