Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie biogazowi o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce 4/110 w obrębie geodezyjnym Łeguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński mającej na celu zwiększenie mocy o nie więcej niż 0,8 MWel.

 

PODN-B.6220.1.2016 ZAWIADOMIENIE

- obwieszczenie

Wójta Gminy Gietrzwałd


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 ust. 1, 34 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.) oraz art. 49, art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Wójt Gminy Gietrzwałd

zawiadamia

że dnia 11.05.2016 r. wpłynął wniosek Pana Grzegorza Królewskiego Prezesa Zarządu „MINEX-INVEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Tytusa Chałubińskiego 8 na podstawie którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


rozbudowie biogazowi o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce 4/110
w obrębie geodezyjnym Łeguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński mającej na celu zwiększenie mocy o nie więcej niż 0,8 MWel.


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gietrzwałd, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893),
w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy
w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, pokój nr 14, w godzinach 8:00 - 15:00. Złożone uwagi
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gietrzwałd przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 K.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
gietrzwald.bip.net.pl, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-05-16 14:50:55
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-05-16 14:51:05
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-05-16 14:51:55
Ostatnia zmiana:2016-05-16 14:51:57
Ilość wyświetleń:476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij