Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gietrzwałd w sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożenia raportu dla inwestycji polegającej na: rozbudowie biogazowni o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce nr 4/110, obręb Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, mającej na celu zwiększenie mocy o nie więcej niż 0,8 MWel,

 

Znak sprawy: PODN-B.6220.1.2016
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy GietrzwałdZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353)
oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), informuję strony postępowania poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu, na tablicy ogłoszeń dla sołectwa Łęguty że,


dnia 1 lipca 2016r. Wójt Gminy Gietrzwałd wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożenia raportu dla inwestycji polegającej na: rozbudowie biogazowni o mocy 1,0 MWel zlokalizowanej na działce nr 4/110, obręb Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, mającej na celu zwiększenie mocy o nie więcej niż 0,8 MWel,


które to postanowienie dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Postanowienie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie.

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Gietrzwałd, w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego zażalenia.


W siedzibie tut. organu przy ul. Olsztyńskiej 2, pok. Nr 14, w godzinach 8:00
do 14:00 można się zapoznać z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-07-01 10:43:12
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-07-01 10:43:15
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-07-01 10:43:52
Ostatnia zmiana:2016-07-01 10:44:04
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij