Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Gietrzwałd o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MWp wraz z przyłączem energetycznym w miejscowości Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie na działce ewidencyjnej nr 4/110 w obrębie geodezyjnym Łęguty

 

PODN-B.6220.2.2016 


- obwieszczenie

Wójta Gminy Gietrzwałd


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Gietrzwałd zawiadamia że na wniosek z dnia 19 sierpnia 2016r. Fundacji „Nasza Warmia”, Łęguty 1, 11-36 Gietrzwałd, pełnomocnik Radosław Kraweć zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MWp wraz z przyłączem energetycznym
w miejscowości Łęguty, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie na działce ewidencyjnej nr 4/110 w obrębie geodezyjnym Łęguty,


Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gietrzwałd, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893). Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, pokój nr 14,
w godzinach 8:00 - 15:00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gietrzwałd przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie gietrzwald.bip.net.pl, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łęguty.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-08-31 07:12:58
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-08-31 07:13:18
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-08-31 07:14:19
Ostatnia zmiana:2016-08-31 07:14:21
Ilość wyświetleń:470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij