Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XX/197/2016 RADY GMINY GIETRZWAŁD z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XX/197/2016

RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 13 września 2016 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250 ) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:


§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się :

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
z wyłączeniem pkt. 2 przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

a)  do 15 marca za miesiące: styczeń i luty z dołu, marzec z góry,

b) do 15 czerwca za miesiące: kwiecień i maj z dołu, czerwiec z góry,

c) do 15 września za miesiące: lipiec i sierpień z dołu, wrzesień z góry,

d) do 15 grudnia za miesiące: październik i listopad z dołu, za grudzień z góry,

2) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzysty-wanych jedynie przez część roku, za rok z góry do 15 października za dany rok.


§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w kasie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie lub u inkasenta.


§ 3.1 Traci moc uchwała Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gietrzwałd.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.


§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1 Stwierdzono nieważność §3 – Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody PN.4131.353.2016 z 10.10.2016r.

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2016-09-22 09:13:25
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2016-09-22 09:13:45
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2016-09-22 09:26:32
Ostatnia zmiana:2016-10-17 12:13:18
Ilość wyświetleń:333

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij