Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Dane referatu

 

 • Kierownik:
  Halina Bienkiewicz - sekretarz Gminy

 • Siedziba:
  Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, pokój nr. 6

 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1/ prowadzenie sekretariatu wójta i zastępcy wójta, kalendarza spotkań,

  2/ zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci,

  3/ zaopatrzenie w materiały biurowe,

  4/ zamawianie prasy,

  5/ przyjmowanie i rozdział korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dokumentów

  zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne,

  6/ rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w systemie elektronicznym

  Proton,

  7/ prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

  8/ udzielanie szczegółowej informacji o zakresie działania urzędu, o właściwości komórek

  organizacyjnych, kierowanie do odpowiednich komórek,

  9/ udzielanie informacji o kompetencjach innych urzędów celem załatwienia spraw przez

  interesantów,

  10/ wydawanie druków i pomoc w ich prawidłowym wypełnianiu przez interesantów,

  11/ obsługa techniczno-kancelaryjna Rady, komisji Rady i klubów radnych,

  12/ dokumentowanie działalności Rady i jej organów,

  13/ inicjowanie niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników,

  14/ prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz aktów prawa miejscowego,

  15/ terminowe przekazywanie uchwał Rady do organów nadzoru,

  16/ współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi w zakresie

  przygotowywania projektów uchwał i innych materiałów na posiedzenia Rady i jej komisji,

  17/ prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji radnych, koordynowanie

  wszystkich czynności dotyczących obiegu dokumentów Rady,

  18/ prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

  19/ prowadzenie wszystkich spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem na pobyt stały i czasowy,

  20/ udostępnianie danych osobowych i adresowych,

  21/ sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

  22/ przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

  23/ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

  24/ wydawanie decyzji o wpisaniu, odmowie wpisania do rejestru wyborców,

  25/ wydawanie decyzji w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców,

  26/ sporządzanie spisu wyborców w wyborach i referendach,

  26/ prowadzenie archiwum zakładowego,

  27/ nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego załatwiania spraw i prowadzenia akt spraw,

  28/ prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

  29/ planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej Gminy,

  30/ prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,

  31/ nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,

  32/ nadzór nad tworzeniem systemów przez firmy zewnętrzne i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania,

  33/ prowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przechowywanych w nich danych,

  34/ planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb.

  35/ prowadzenie spraw kadrowych pracowników jednostek organizacyjnych gminy,

  36/ przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, kompletowanie dokumentacji

  wymaganej do zatrudnienia,

  37/ ustalanie uprawnień pracowników do dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych i

  urlopów wypoczynkowych,

  38/ przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych

  wynikających z przepisów prawa pracy,

  39/ przygotowywanie wniosków o środki na roboty publiczne i prace interwencyjne,

  współpraca w tym zakresie z Urzędem Pracy,

  40/ terminowe dokonywanie zgłoszeń imiennych do ubezpieczenia społecznego,

  41/ prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników oraz ewidencji archiwalnej

  pracowników,

  42/ bieżące informowanie Skarbnika Gminy o zmianach wynagrodzenia pracowników i

  uprawnień mających wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  43/ realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników Urzędu,

  44/ koordynowanie organizowanych w Urzędzie praktyk, staży uczniowskich i studenckich,

  45/ prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze i

  kierownicze stanowiska urzędnicze,

  46/ prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych

 • Telefon kontaktowy:
  (89) 524-19-08

 • Godziny urzędowania:
  poniedziałek: 8:00-16:00
  wtorek-piątek: 7:00-15:00Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-07-31 12:30:13
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-07-31 12:30:33
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-07-31 12:30:54
Ostatnia zmiana:2018-01-18 08:43:21
Ilość wyświetleń:795

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij