Zamknij okno Drukuj dokument

Wzory pism

PODATKI

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (od 2016 roku)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2015 rok)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2010 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( od 2016 roku)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2015 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2010 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (2007)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (od 2016 roku)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (za 2015 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wersja do edycji, za 2015 rok )

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (2007)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (od 2016 roku)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (za 2015 rok)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wersja do edycji, za 2015 rok)

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1a - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Wniosek do zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaległości

Wniosek do zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Wniosek o zaświdczenie stwierdzające płatnika  podatku

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 BUDOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dzierżawę

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa (Załączniki do wniosku na wycięcie drzew)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz utraty dowodu osobistego (pisemnie)

Formularz utraty dowodu osobistego (elektronicznie)

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamledowaniu

Informacja dla obywatela - sprawdź jak załatwić sprawę przez internet

Informacja dla obywatela

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wpis do Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Deklaracja D1 (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracja D2 (przedsiębiorstwa, szkoły)

Deklaracja D3  (budynki letniskowe)

Oświadczenie o członkach rodziny

Wniosek o wywóz popiołu

Wniosek o wywóz dodatkowego pojemnika

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

INNE
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Pełnomocnictwo

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Nabór - Oświadczenie o niekaralności
Wzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Oświadczenie - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wniosek o usunięcie azbestu

Oświadczenie w zakresie współfinansowania przedsięwzięcia (dotyczy wniosku o usunięcie azbestu)

Załączniki

Formularz utraty dowodu osobistego (pisemnie) (620.6kB)    
Formularz utraty dowodu osobistego (elektronicznie) (570.2kB)    
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1MB)    
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (44.3kB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (131.8kB)    
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (135.4kB)    
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granize RP (137.9kB)    
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (144.8kB)    
Zgłoszenie pobytu czasowego (142.3kB)    
Zgłoszenie pobytu stałego (140.5kB)    
Informacja dla obywatela - sprawdź jak załatwić sprawę przez internet (191.3kB)    
Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu (213.1kB)    
DL-1(2016) (178.2kB)    
DN – 1(2016) (94.1kB)    
DR – 1(2016) (112.9kB)    
IN- R- L – 1(2016) (103.1kB)    
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (207kB)    
Wniosek na usunięcie drzew (70.6kB)    
Załączniki do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew (114.9kB)    
Informacja dla obywatela (74.3kB)    
Wniosek DWZ (1MB)    
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (120.7kB)    
Wniosek o wydanie zaświadczenia (114.4kB)    
Wniosek o usunięcie azbestu (42.5kB)    
Oświadczenie w zakresie współfinansowania przedsięwzięcia (dotyczy usunięcia azbestu) (31.5kB)    
Oświadczeine BOI (61.1kB)    
Deklaracja D1-mieszkańcy (109.3kB)    
Deklaracja D2-niezamieszkałe (102.8kB)    
Deklaracja D3-letnicy (103.5kB)    
Oświadczenie o członkach rodziny (138.9kB)    
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalno_ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (320.6kB)    
O_wiadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykoniania działalno_ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych (320.3kB)    
Wniosek o wpis do rejestru działalno_ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd (202.5kB)    
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (63.3kB)    
Oświdczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (226.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 11:38:33
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 11:38:45
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 11:38:53
Ostatnia zmiana:2019-03-04 13:00:21
Ilość wyświetleń:7285