Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 r. (PIĄTEK)

o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie
Komisji Społecznej i Zasobów Kulturowych.

Posiedzenie odbędzie się systemem hybrydowym.Plan pracy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady programowej Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Gietrzwałdzie.

  2. Sprawy różne.