Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

KOMUNIKAT Rada Gminy Gietrzwałd ogłasza nabór na kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie

 

KOMUNIKAT

Rada Gminy Gietrzwałd ogłasza nabór na kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Olsztynie

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2015 r. w godz. od 800 do 1500.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 3. jest nieskazitelnego charakteru,

 4. ukończył 30 lat,

 5. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 6. nie przekroczył 70 lat,

 7. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 8. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,

do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odebrać i składać wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 15, tel. 89 524 19 16, w godz. od 800 do 1500.

Termin 30 czerwca 2015 roku jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Załączniki

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (230.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-06-11 09:21:05
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-06-11 09:21:05
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-06-11 09:27:34
Ostatnia zmiana:2015-06-11 10:02:10
Ilość wyświetleń:753

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij