OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy !
Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną
z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19 oraz dbając o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców
informuję, że w od dnia 6 do 17 grudnia 2021 r. na podstawie
Zarządzenia Nr 127/2021 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 3 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Urzędu Gminy wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów

Kontakt z urzędnikami jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem e-mail:
gmina@gietrzwald.pl

lub telefonicznie – numery telefonów na poszczególne stanowiska znajdują się
na stronie internetowej
www.gietrzwald.bip.net.pl

oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio
z pracownikiem merytorycznym
proszę dzwonić pod
nr tel. 89 524 19 00

Obywatele będą przyjmowani w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie

tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny.

Chęć wejścia do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka znajdującego się w wiatrołapie głównego wejścia do Urzędu.

Działalność Urzędu zostaje ograniczona do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określonych
w
Zarządzenia Nr 127/2021 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 3 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Przed wejściem do Urzędu została umieszczona skrzynka podawcza,
w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania deklaracje itp.

 

 


 

 

SPISZ SIĘ W SWOIM URZĘDZIE GMINY

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie funkcjonuje stanowisko do samospisu.

Więcej informacji pod nr tel. 89 524 19 08.

 

obrazek


 

 

obrazek

 

 


 

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 r.

 

 


 

UWAGA !

Informacje (głównie archiwalne), których nie ma w nowym Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Gietrzwałd można znaleźć w Archiwalnym Biuletynie pod adresem http://archiwum.gietrzwald.bip.net.pl(informacje opublikowane w okresie od 31 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2015 roku) oraz pod adresem http://www.bip.gietrzwald.pl (informacje opublikowane przed 31 stycznia 2010 roku)

 


 

PKP S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dot. obwodów łowieckich


KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W GIETRZWAŁDZIE


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Od 25 maja 2020 r. w godzinach pracy, Urząd otwarty jest
dla interesantów. Do budynku Urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Urzędu oraz zachowywać
bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Urzędu.


 

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd etap I"

obrazek 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl

 


 

Urząd Gminy Gietrzwałd

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24

e-mail: gmina@gietrzwald.pl

Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl

Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl

Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka

 


 

Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

  NIP i REGON Gminy Gietrzwałd

NIP: 739-38-51-080

REGON: 510742965

 

NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

NIP: 739-10-12-808

REGON: 000538277

 

 


 

Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

 

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Zastępca Wójta

 

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania i sprawozdawczości

89 524 19 15

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady

89 524 19 22

Stanowisko ds. ewidencji ludności i, dowodów osobistych, archiwum

89 524 19 02

Informatycy Gminni

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

89 524 19 14

Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek

89 524 19 03

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

89 524 19 15

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

89 524 19 13

Stanowisko ds. sportu, zdrowia i inicjatyw lokalnych

89 524 19 33

Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy

89 524 19 10

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30