W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy(syrena) trwający 1 min


BRAVO - przedłużenie

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 283 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego – wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) – obowiązujący od dnia
01 września 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59

CHARLIE-CRP - przedłużenie

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 282 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP – wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP  (stopień CHARLIE–CRP) – obowiązujący od dnia
01 września 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59.


Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich


  Obwieszczenie SKO.73.152.2022


 Harmonogram wywozu odpadów na 2022 r.


UWAGA!
Informacje (głównie archiwalne), których nie ma w nowym Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Gietrzwałd można znaleźć w Archiwalnym Biuletynie pod adresem http://archiwum.gietrzwald.bip.net.pl (informacje opublikowane w okresie od 31 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2015 roku) oraz pod adresem http://www.bip.gietrzwald.pl (informacje opublikowane przed 31 stycznia 2010 roku)


 PKP S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dot. obwodów łowieckich


KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W GIETRZWAŁDZIE


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Od 25 maja 2020 r. w godzinach pracy, Urząd otwarty jest
dla interesantów. Do budynku Urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Urzędu oraz zachowywać
bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Urzędu.


"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd etap I"

obrazek 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl


Urząd Gminy Gietrzwałd

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24

e-mail: gmina@gietrzwald.pl

Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl

Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl

Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka


Numer konta bankowego:

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

  NIP i REGON Gminy Gietrzwałd

NIP: 739-38-51-080

REGON: 510742965

NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

NIP: 739-10-12-808

REGON: 000538277


Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Zastępca Wójta

 

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu

89 524 19 10

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich
i Oświaty

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

89 524 19 22

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

89 524 19 02

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Archiwum

89 524 19 01

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30

Stanowisko ds. obsługi sołectw i spraw administracyjnych

89 524 19 30

Informatycy Gminni

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr i spraw pracowniczych

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

89 524 19 21

Stanowisko ds.warunków zabudowy i zagospodarowania terenubudownictwa

89 524 19 14

Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki

89 524 19 22

Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy),wycinka drzew

89 524 19 14

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek

89 524 19 03

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

89 524 19 15

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania
i sprawozdawczości

89 524 19 15

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego

89 524 19 13

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i inicjatywy lokalnej

89 524 19 13

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

89 524 19 16

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki, środy i czwartki)

89 524 19 16