KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W GIETRZWAŁDZIE

 

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem na terenie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie choroby COVID-19, powodowanej przez koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie zarówno mieszkańców jak i pracowników, prosimy o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie.

Załatwianie spraw odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: gmina@gietrzwald.pl lub faksem pod numerem 89 524 19 25.

 

W sprawach kierowanych do Urzędu można również skorzystać z platformy ePUAP.

Adres skrzynki podawczej Urzędu: /l0i1g6cm9d/skrytka

 

Składanie pism odbywa się za pomocą skrzynki podawczej, umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu.

 

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami tel.:

Komórki organizacyjne Numer telefonu
Sekretariat 89 524 19 00
Wójt 89 524 19 00
Sekretarz 89 524 19 04
Kierownik Referatu Podatków i Opłat 89 524 19 04
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 89 524 19 27
Stanowisko ds. gospodarki odpadami 89 524 19 26
Stanowisko ds. podatków i opłat 89 524 19 20
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 89 524 19 08
Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych 89 524 19 00
Stanowisko ds. obsługi rady 89 524 19 16
Stanowisko ds. ewidencji ludności i, dowodów osobistych, archiwum 89 524 19 02
Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń 89 524 19 17
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 89 524 19 18
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 89 524 19 14
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 89 524 19 14
Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki 89 524 19 15
Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy) 89 524 19 14
Urząd Stanu Cywilnego 89 524 19 01, 89 524 19 10

 

 

 

 

 


 

UWAGA !

Informacje (głównie archiwalne), których nie ma w nowym Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Gietrzwałd można znaleźć w Archiwalnym Biuletynie pod adresem http://archiwum.gietrzwald.bip.net.pl (informacje opublikowane w okresie od 31 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2015 roku) oraz pod adresem http://bip.gietrzwald.pl/ (informacje opublikowane przed 31 stycznia 2010 roku)

 


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dot. obwodów łowieckich


KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W GIETRZWAŁDZIE


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. Od 25 maja 2020 r. w godzinach pracy, Urząd otwarty jest
dla interesantów. Do budynku Urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Urzędu oraz zachowywać
bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Urzędu. Szczegółowe zasady przyjmowania interesantów i spraw załatwianych w Urzędzie zawiera
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.


"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd etap I"

obrazek 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl

 


 

Urząd Gminy Gietrzwałd

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24

e-mail: gmina@gietrzwald.pl

Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl

Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl

Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka

 


 

Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

  NIP i REGON Gminy Gietrzwałd

NIP: 739-38-51-080

REGON: 510742965

 

NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

NIP: 739-10-12-808

REGON: 000538277

 

 


 

Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

 

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Zastępca Wójta

 

Skarbnik

89 524 19 06

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania i sprawozdawczości

89 524 19 15

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady

89 524 19 16

Stanowisko ds. ewidencji ludności i, dowodów osobistych, archiwum

89 524 19 02

Informatyk Gminny

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

89 524 19 14

Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek

89 524 19 03

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

89 524 19 03

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

89 524 19 13

Stanowisko ds. sportu, zdrowia i inicjatyw lokalnych

89 524 19 33

Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy

89 524 19 10

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30