BRAVO

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 16 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego – wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) – obowiązujący od dnia 01 marca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 23.59


BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 17 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP – wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy CRP  (stopień BRAVO–CRP) – obowiązujący od dnia 01 marca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2024 r.  do godz. 23.59.


 

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024r., do końca maja 2024r. na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24,

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa

Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

 


Urząd Gminy w Gietrzwałdzie informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, iż w tym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego. Powyższa sytuacja wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty tj. uruchomienia obsługi wniosku elektronicznego  (zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. – M. P. poz. 1385).

W związku z powyższym osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach proszone są o dokonanie tych czynności do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.

 


 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gietrzwałd

 


 

Odbiór węgla

Godziny otwarcia PSZOK dla osób odbierających węgiel:

poniedziałek – środa: 13.00 – 15.00

piątek: 13.00 – 15.00

pierwsza sobota miesiąca 10.00 – 12.00 


Rusza przyjmowanie wniosków o zakup węgla

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego – węgla dla gospodarstw domowych.

Uwaga! Konieczność złożenia wniosków dotyczy również osób, które składały telefoniczne zapotrzebowanie na węgiel.

Formularz dostępny jest zakładce WĘGIEL->Informacje (https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=7042)


 Informacja Wójta Gminy Gietrzwałd o przystąpieniu do realizacji zadania w zakresie dystrybucji węgla

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje, że przystępuje do realizacji zadania w zakresie dystrybucji węgla przez samorządy, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

O terminach i szczegółach realizacji przedsięwzięcia będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszych stron internetowych i Facebooka.


UWAGA!
Informacje (głównie archiwalne), których nie ma w nowym Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Gietrzwałd można znaleźć w Archiwalnym Biuletynie pod adresem http://archiwum.gietrzwald.bip.net.pl (informacje opublikowane w okresie od 31 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2015 roku) oraz pod adresem http://www.bip.gietrzwald.pl (informacje opublikowane przed 31 stycznia 2010 roku)


Urząd Gminy Gietrzwałd

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24

e-mail: gmina@gietrzwald.pl

Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl

Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl

Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl

Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka


Numer konta bankowego:

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

  NIP i REGON Gminy Gietrzwałd

NIP: 739-38-51-080

REGON: 510742965

NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

NIP: 739-10-12-808

REGON: 000538277


Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Zastępca Wójta

 

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu

89 524 19 10

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich
i Oświaty

89 524 19 04

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

89 524 19 23

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

89 524 19 02

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Archiwum

89 524 19 01

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30

Stanowisko ds. obsługi sołectw i spraw administracyjnych

89 524 19 22

Informatycy Gminni

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr i spraw pracowniczych

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 09

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 19

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

89 524 19 14

Stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

89 524 19 14

Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki

89 524 19 12

Stanowisko ds. geodezji i wycinki drzew (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek

89 524 19 03

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

89 524 19 17

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania
i sprawozdawczości

89 524 19 15

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego

89 524 19 35

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i inicjatywy lokalnej

89 524 19 13

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

89 524 19 16

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki, środy i czwartki)

89 524 19 16