Urząd  Gminy  w Gietrzwałdzie pracuje:
w  poniedziałki od  godz. 800  do  godz. 1600
od  wtorku  do piątku od godz.  700  do  godz. 1500
Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:00
 
Przewodniczący Rady Gminy
pełni  dyżur  w  każdy  poniedziałek
w godzinach : 15oo - 1600