Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Gietrzwałd uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu.
Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie e-PUAP: /l0i1g6cm9d/skrytka
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Gietrzwałd:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.
 2. Akceptujemy następujące formaty załączników:
  • doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/2003,
  • xls dla MS Exel 95/97/2000/2003,
  • txt dokument tekstowy,
  • gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,
  • pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
 4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.