Administrator Danych Osobowych – Wójt Gminy Gietrzwałd wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Macieja Żołnowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnień związanych
z przetwarzaniem danych.