Założono, dnia 20.03.2012r.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jednolity tekst Dz.U. z 2016r, poz. 157, z 2017r., poz. 60 i poz. 1428)


Lp.

Nazwa lub imię

i nazwisko

podmiotu

prowadzącego

żłobek lub klub

dziecięcy

Siedziba

lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy


Numer REGON

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce

prowadzenia

żłobka lub klubu dziecięcego

Numer

wpisu

Data

wpisu

do rejestru


Liczba miejsc

w żłobku

lub klubie dziecięcym

Data wykreślenia

z rejestr

1.

Rozpoczęcie działalności od 01.07.2017r.

Firma

budowlana

ARDOM

Arkadiusz Śliz

Sząbruk, ul. Różana 4


Sząbruk,

ul. Różana 4

11-036 Gietrzwałd


7621321715


550043319


Żłobek

Niepubliczny

Smyki

w Sząbruku

ul. Różana 4


1/Z/2012


14 lipca

2017r.25 miejsc2.