Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Wzory pism

PODATKI

IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (od 01.07.2019r)

IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (od 01.07.2019r)

IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE WZORÓW O LASACH I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (od 01.07.2019r)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (od 2016 do 30.06.2019)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2015 roku)

N- R- L – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNEGO I LEŚNEGO (za 2010 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( od 2016 roku)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2015 rok)

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( za 2010 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (2007)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (od 2016 roku)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (za 2015 rok)

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wersja do edycji, za 2015 rok )

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (2007)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (od 2016 roku)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (za 2015 rok)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wersja do edycji, za 2015 rok)

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1a - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Wniosek do zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzajace stan zaległości

Wniosek do zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Wniosek o zaświdczenie stwierdzające płatnika  podatku

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 BUDOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji  inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o dzierżawę

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa  (Załączniki do wniosku na wycięcie drzew)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Pełnomocnictwo do zameldowania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu elektroniczny

Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pisemnie)

Formularz utraty dowodu osobistego (elektronicznie)

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamledowaniu

Informacja dla obywatela - sprawdź jak załatwić sprawę przez internet

Informacja dla obywatela

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska

Podanie o ślub poza lokalem usc

Podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o wydanie odpisu

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy czasowo przebywającego 28.06.2020r

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawnego 28.06.2020r

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu 28.06.2020r

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą  
 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wpis do Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Deklaracja D1 (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracja D2 (przedsiębiorstwa, szkoły)

Deklaracja D3  (budynki letniskowe)

Wniosek o wywóz popiołu

Wniosek o wywóz dodatkowego pojemnika

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

TURYSTYKA

Wniosek o wpis do ewidencji

Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji

Załącznik nr  2 do wniosku o wpis do ewidencji

Zgloszenie zmiany ewidencji innych obiektow swiadczacych uslugi hotelarskie

 Zawiadomienie o zakonczeniu swiadczenia uslug hotelarskich

INNE

 Pełnomocnictwo

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy

Oświadczenie - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wniosek o usunięcie azbestu

Oświadczenie w zakresie współfinansowania przedsięwzięcia (dotyczy wniosku o usunięcie azbestu)

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla obywatela - sprawdź jak załatwić sprawę przez internet (191.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DL-1(2016) (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DN – 1(2016) (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DR – 1(2016) (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN- R- L – 1(2016) (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek na usunięcie drzew (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla obywatela (74.3kB) Zapisz dokument  
Wniosek DWZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o usunięcie azbestu (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalno_ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (320.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie w zakresie współfinansowania przedsięwzięcia (dotyczy usunięcia azbestu) (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
O_wiadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykoniania działalno_ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych (320.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczeine BOI (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpis do rejestru działalno_ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gietrzwałd (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja D1-mieszkańcy (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświdczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (226.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja D2-niezamieszkałe (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN-1 (638.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IR-1 (537.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IL-1 (621.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pełnomocnictwo do zameldowania tekstowy (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dopisanie do spisu wyborców - niepełnosprawny-1 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dopisanie do spisu wyborców do Sejmu i Senatu - czasowe przebywanie (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia elektroniczny_od_13.01.2020 (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia_od_13.01.2020 (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie dowodu elektroniczny_od_13.01.2020 (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie dowodu osobistego_od_13.01.2020 (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska (289.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie o ślub poza lokalem usc (369.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - Kopia (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sprostowanie aktu (438.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (313.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia (311.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o transkrypcję aktu zgonu (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uzupełnienie aktu (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie odpisu (390.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (244.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wypis Wyrys MPZ (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustalenie warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek na wycięcie drzew (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CEIDG_wniosek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenia pobytu czasowego (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenia pobytu stałego (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklam w pasie drogowym (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zajęcie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zajęcie pasa drogowego gminnych dróg wewnętrznych (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zezwolenie na przejazd o masie większej niż dopuszczalna na danej drodze (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie -zajęcie pasa drogowego w związku z awarią (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy czasowo przebywającego 28.06.2020r (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawnego 28.06.2020 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu 28.06.2020r (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego za granicą (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego za granicą (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpis do ewidencji (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do wniosku o wpis do ewidencji (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o zakonczeniu swiadczenia uslug hotelarskich (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgloszenie zmiany ewidencji innych obiektow swiadczacych uslugi hotelarskie (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja D1 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja D2 (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja D3 (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 11:38:33
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 11:38:45
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 11:38:53
Ostatnia zmiana:2020-07-14 12:21:55
Ilość wyświetleń:12072

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij