Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

 

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24
e-mail: gmina@gietrzwald.pl
Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl
Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl
Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl
 
 


Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

 
NIP i REGON Gminy Gietrzwałd
 
NIP: 739-38-51-080
REGON: 510742965
 
NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
 
NIP: 739-10-12-808
REGON: 000538277

 

 


Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

 

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Zastępca Wójta

 

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu

89 524 19 10

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich
i Oświaty

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

89 524 19 22

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

89 524 19 02

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Archiwum

89 524 19 01

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30

Stanowisko ds. obsługi sołectw i spraw administracyjnych

89 524 19 30

Informatycy Gminni

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr i spraw pracowniczych

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

89 524 19 21

Stanowisko ds.warunków zabudowy i zagospodarowania terenubudownictwa

89 524 19 14

Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki

89 524 19 22

Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy),wycinka drzew

89 524 19 14

Kierownik Referatu Finansowego

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

89 524 19 15

Stanowisko ds. księgowości, organu planowania
i sprawozdawczości

89 524 19 15

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego

89 524 19 35

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i inicjatywy lokalnej

89 524 19 13

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

89 524 19 16

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki, środy i czwartki)

89 524 19 16

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 07:29:25
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 07:29:44
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 07:30:26
Ostatnia zmiana:2022-02-24 14:27:26
Ilość wyświetleń:14244