Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Adres: ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
tel. (89) 524-19-00, fax (89) 650-03-24
e-mail: gmina@gietrzwald.pl
Wójt gminy: wojt@gietrzwald.pl
Rada gminy: radagminy@gietrzwald.pl
Sprawy inwestycyjne: inwestycje@gietrzwald.pl
 
 


Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

 
NIP i REGON Gminy Gietrzwałd
 
NIP: 739-38-51-080
REGON: 510742965
 
NIP i REGON Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie
 
NIP: 739-10-12-808
REGON: 000538277

  Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

 

 

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Skarbnik

89 524 19 03

Sekretarz

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości organu, planowania i sprawozdawczości

89 524 19 15

Stanowisko ds. zamówień publicznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. inwestycji i utrzymania mienia

89 524 19 33

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

89 524 19 26

Stanowisko ds. Podatków i opłat lokalnych

89 524 19 20

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

89 524 19 08

Stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady

89 524 19 22

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

89 524 19 02

Informatycy Gminni

89 524 19 28

Stanowisko ds. kadr, bhp, szkoleń

89 524 19 17

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

89 524 19 18

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

89 524 19 14

Stanowisko ds. ochrony środowiska i turystyki

89 524 19 22

Geodeta gminny – nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14

Kierownik Referatu Obsługi Jednostek

89 524 19 03

Stanowiska ds. księgowości budżetowej

89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczeń wynagrodzeń i spraw pracowniczych

89 524 19 15

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

89 524 19 13

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego

89 524 19 33

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i organizacji pozarządowych

89 524 19 13

Stanowisko ds. komunikacji, promocji i sportu

89 524 19 10

Urząd Stanu Cywilnego

89 524 19 01, 89 524 19 10

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki, środy i czwartki). Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

89 524 19 16

Stanowisko ds. oświaty

89 524 19 30

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 07:29:25
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 07:29:44
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 07:30:26
Ostatnia zmiana:2021-05-06 14:35:18
Ilość wyświetleń:11661