Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie

Dyrektor Zespołu:  Leszek Orciuch
Adres Szkoły Podstawowej: Gietrzwałd, ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd
Telefon/fax: (89) 512-32-86,
e-mail: gietrzwald@poczta.onet.pl lub    zspgietrzwald-sekretariat@o2.pl
Adres Przedszkola: Gietrzwałd, ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd
Telefon: (89) 512-32-20
Numer konta bankowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Gietrzwałdzie:
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie
50 8857 1067 3006 0609 3943 0001
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu
Dyrektor: Grażyna Grzegorzewska
Adres Szkoły Podstawowej:  Biesal 59, 11-036 Gietrzwałd
Telefon/ fax: (89) 513-12-20,
e-mail: biesalszkola@op.pl lub   biesalsekretariat@poczta.onet.pl
Adres Przedszkola:  Biesal 70, 11-036 Gietrzwałd
Telefon: (89) 513-12-04
Numer konta bankowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Biesalu:
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie
92 8857 1067 3006 0609 3956 0001
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sząbruku
Dyrektor: Bolesław Korosteński
Adres Szkoły Podstawowej: Sząbruk, ul. Andrzeja Samulowskiego 1, 11-036 Gietrzwałd
Telefon/ fax: (89) 513-05-87,
e-mail: szkolaszabruk@wp.pl
Adres Przedszkola: Sząbruk, ul. Andrzeja Samulowskiego 32, 11-036 Gietrzwałd
Telefon: (89) 513-05-08
Numer konta bankowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Sząbruku:
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie
37 8857 1067 3006 0609 3969 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
Kierownik: Emilia Ewa Lejman
Adres: ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd
Telefony:
Kierownik 533354837
Pracownicy socjalni 533354836
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 533354834
Numer konta bankowego:
Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie
83 8857 1067 3001 0000 0257 0001