Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

Wzory dokumentów

 
<>

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;

4)    lokalnego transportu zbiorowego;

5)    ochrony zdrowia;

6)    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7)    gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8)    edukacji publicznej;

9)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11)  targowisk i hal targowych;

12)  zieleni gminnej i zadrzewień;

13)  cmentarzy gminnych;

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18)  promocji gminy;

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4));

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

 

 

 

Załączniki

Wzory dokumentów_1 (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory dokumentów_2 (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzory wniosku pierwotnego i w trakcie roku (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór uchwały zmieniającej (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Cieśliński
Data utworzenia:2015-02-13 09:15:30
Wprowadził do systemu:Adam Cieśliński
Data wprowadzenia:2015-02-13 09:15:36
Opublikował:Adam Cieśliński
Data publikacji:2015-02-13 09:15:50
Ostatnia zmiana:2015-09-16 11:05:26
Ilość wyświetleń:2365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij