INFORMACJA

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 37f  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408) Wójt Gminy Gietrzwałd podaje do wiadomości wyborców informację o organizacji w dniu 7 kwietnia 2024 roku bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z terenu Gminy Gietrzwałd chcących wziąć udział w wyborach samorządowych.

Dowóz będzie się odbywał liniami zgodnie z rozkładem przedstawionym w załącznikach:

Zał. 1 Linia nr 621 – dowóz wyborców do siedziby obwodowej komisji w Gronitach

Zał. 2 Linia nr 622 - dowóz wyborców do siedziby obwodowej komisji w Gietrzwałdzie

Zał. 3 Linia nr 623 - dowóz wyborców do siedziby obwodowej komisji w Biesalu.

Zał. 4 Linia nr 624 - dowóz wyborców do siedziby obwodowej komisji w Sząbruku i  Unieszewie.

Zał. 5 Linia nr 534 - dowóz wyborców do siedziby obwodowej komisji w Gronitach, Sząbruku, Unieszewie i Gietrzwałdzie.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Gietrzwałd

                                                                                                              /-/ Jan Kasprowicz