Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gietrzwałd

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Naterki na działkach ewidencyjnych na działkach ewidencyjnych o nr 39/15, 39/25, 24/4, 43 obręb Naterki gm. Gietrzwałd.

Gietrzwałd, dnia 20.05.2020r.

RRG-6733.12.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 13.05.2020r.  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Olsztynie działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Ciborowskiego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Naterki na działkach ewidencyjnych na działkach ewidencyjnych o nr 39/15, 39/25, 24/4, 43 obręb Naterki gm. Gietrzwałd.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 z dnia 27 marca 2003r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Jednocześnie informuję iż zgodnie z art. 49a k.p.a. jeżeli w postepowaniu bierze udział ponad dwadzieścia stron organ zamierza w dalszym postepowaniu skorzystać
z możliwości dokonywania zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach
w formie publicznego obwieszczenia poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń sołectwa Naterki oraz  przez udostępnienie pisma w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy.

            Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mają prawo zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne żądania. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Gietrzwałd i w sołectwie Naterki.

            W związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem, z troski o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gietrzwałd Urząd Gminy jest do odwołania zamknięty dla interesantów. W związku z tym
w razie chęci zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr 89 524-19-00 lub mailowo: truszczynska.monika@gietrzwald.pl.  Akta sprawy, które nie są w posiadaniu strony będą udostępnione w formie elektronicznej.

            Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strona może wyznaczyć pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego
w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

                                                                                                                     

 

                                                                                   Wójt Gminy Gietrzwałd

 

 

       Jan Kasprowicz

 

Wywieszono dnia:………………

Zdjęto dnia:………………….….

Podpis osoby odpowiedzialnej,

miejsce wywieszenia:

Metadane

Źródło informacji:Monika Truszczyńska
Data utworzenia:2020-05-21 12:20:25
Wprowadził do systemu:Monika Truszczyńska
Data wprowadzenia:2020-05-21 12:20:26
Opublikował:Monika Truszczyńska
Data publikacji:2020-05-21 12:20:45
Ostatnia zmiana:2020-05-21 12:21:05
Ilość wyświetleń:73
Gmina Gietrzwałd
ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij