Rada Gminy Gietrzwałd

Kadencja 2018-2023


 1. Przewodniczący - Janusz Tkaczyk

 2. Wiceprzewodniczący - Dominika Małachowska 1. Henryk Dębowski

 2. Teresa Gotczenia

 3. Kornelia Jabłońska

 4. Andrzej Królikowski

 5. Ewa Małkiewicz

 6. Michał Puszczało

 7. Eugenia Ratowska

 8. Grzegorz Rupiński

 9. Arkadiusz Skerda

 10. Bożena Struczewska - Czajkowska

 11. Paweł Szydłowski

 12. Dariusz Welsyng

 13. Stanisław Zdunek