KOMISJE RADY GMINY GIETRZWAŁD:


 1. Komisja Rewizyjna:


 1. Andrzej Królikowski – Przewodniczący

 2. Kornelia Jabłońska – Wiceprzewodniczący

 3. Eugenia Ratowska

 4. Paweł Szydłowski

 5. Stanisław Zdunek


 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:


 1. Stanisław Zdunek – Przewodniczący

 2. Dariusz Welsyng – Wiceprzewodniczący

 3. Henryk Dębowski

 4. Teresa Gotczenia

 5. Paweł Szydłowski


 1. Komisja Budżetu i Strategii Finansowej:


 1. Michał Puszczało – Przewodniczący

 2. Dominika Małachowska - Wiceprzewodniczący

 3. Henryk Dębowski

 4. Arkadiusz Skerda

 5. Janusz Tkaczyk


 1. Komisja Planowania Przestrzennego i Rozwoju:


 1. Ewa Małkiewicz – Przewodniczący

 2. Michał Puszczało - Wiceprzewodniczący

 3. Dominika Małachowska

 4. Grzegorz Rupiński

 5. Arkadiusz Skerda


 1. Komisja Społeczna i Zasobów Kulturowych:


 1. Dariusz Welsyng – Przewodniczący

 2. Bożena Struczewska – Czajkowska - Wiceprzewodniczący

 3. Teresa Gotczenia

 4. Kornelia Jabłońska

 5. Andrzej Królikowski

 6. Grzegorz Rupiński