Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 
w gminie Gietrzwałd

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofertod 5 lutego 2021 r. do 15 lutego 2021 r.